Akredytowane laboratorium
badawcze

Laboratorium badawcze Centrum Jakość posiada od 1999 roku wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (Certyfikat Akredytacji Nr AB 237). Akredytacja jest obiektywnym potwierdzeniem zapewnienia wysokiego poziomu usług związanych z prowadzonymi badaniami.

Polskie Centrum Akredytacji jest sygnatariuszem międzynarodowego porozumienia
o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement), w związku z tym wyniki badań objęte akredytacją uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień ILAC MRA.

 

Laboratorium wykonuje badania:

 • rur i kształtek z PVC, PE, PP (w tym badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne rur z tworzyw termoplastycznych o średnicach do 800 mm),
 • wyrobów kompozytowych WPC,
 • systemów rynnowych (rynny, kształtki, rury spustowe),
 • podsufitek,
 • węży i przewodów elastycznych,
 • armatury systemów wodociągowych i kanalizacyjnych (kratki ściekowe, zawory burzowe oraz napowietrzające, syfony i inne),
 • surowców do produkcji tworzyw sztucznych m.in. PE, PP, PVC.

 

W ramach badań środowiska pracy i ochrony środowiska oferujemy:

 • pomiary hałasu,
 • pomiary oświetlenia światłem dziennym i elektrycznym,
 • pomiary pyłów i substancji szkodliwych na stanowiskach pracy,
 • analizę wód i ścieków,
 • ocenę wydatku energetycznego.

 

Zachęcamy do kontaktu z laboratorium badawczym Centrum Jakość:

Gamrat Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasło
Centrum Jakość
tel.: +48 13 491 4647
faks: +48 13 491 4510
e-mail: lab@gamrat.com.pl

Agata Machowicz

Szef Centrum Jakość
tel. kom.: +48 726 001 963
e-mail: amachowicz@gamrat.com.pl

Zuzanna Krężel

Kierownik ds. Jakości
tel. kom.: +48 726 001 911
e-mail: zkrezel@gamrat.com.pl

Witold Fiołek

Kierownik ds. Technicznych
tel. kom: +48726 001 964
e-mail: wfiolek@gamrat.com.pl