Akredytowane laboratorium
badawcze

Od 1 sierpnia 1997 roku działa laboratorium badawcze Centrum Jakość – oddział firmy Gamrat SA. Laboratorium czerpie z 30 lat doświadczenia Zakładu Doświadczalnego i Laboratorium Kontrolno-Analitycznego, których jest następcą.

Usługi świadczone przez laboratorium badawcze Centrum Jakość obejmują:

 • badanie wyrobów z tworzyw sztucznych pod względem jakościowym (dotyczy to systemów do przesyłania wody i paliw gazowych, systemów kanalizacyjnych, rynnowych i wentylacyjnych),
 • kontrolę środowiska pracy,
 • ochronę środowiska.

Centrum Jakość to profesjonalizm, wysoki poziom usług, bezstronność i poufność. Przykładamy szczególną wagę do ochrony praw własności naszych Klientów.

Oferta laboratorium badawczego Centrum Jakość

Badamy pod względem jakościowym następujące wyroby z tworzyw sztucznych:

 • systemy rynnowe (rynny, rury spustowe, kształtki),
 • rury i kształtki PVC, PE, PP oraz wyroby kompozytowe WPC,
 • armatury systemów wodociągowych i kanalizacyjnych (kratki ściekowe, syfony, zawory burzowe, napowietrzające itp.),
 • węże zbrojne,
 • okładziny elewacyjne (siding).

W ramach badania środowiska pracy i ochrony środowiska oferujemy:

 • pomiar hałasu,
 • pomiar doświetlenia światłem dziennym i elektrycznym,
 • pomiar substancji szkodliwych i płynów na stanowisku pracy,
 • ocenę wydatków energetycznych,
 • analizę wód i ścieków.

Normy i akredytacje

Laboratorium Centrum Jakość wykonuje badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i nieakredytowane – na potrzeby certyfikacji, kontroli jakości, aprobat i deklaracji zgodności.

Od 1999 roku laboratorium badawcze Centrum Jakość posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (http://www.pca.gov.pl), sygnatariusza porozumienia o wzajemnym uznawaniu wyników badań laboratoriów badawczych i wzorcujących ILAC MRA (Mutual Recognition Arrangement) – nr AB 237. Od 2000 roku posiada świadectwo uznania Urzędu Dozoru Technicznego – nr LBU-078/25-17.

System jakości wdrożony w Centrum Jakość jest zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zachęcamy do kontaktu z laboratorium badawczym Centrum Jakość:

Gamrat Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasło
Centrum Jakość
tel.: +48 13 491 4647
faks: +48 13 491 4510
e-mail: lab@gamrat.com.pl

Agata Machowicz

Szef Centrum Jakość
tel. kom.: +48 726 001 963
e-mail: amachowicz@gamrat.com.pl

Zuzanna Krężel

Kierownik ds. Jakości
tel./faks: +48 13 491 4510
e-mail: zkrezel@gamrat.com.pl

Witold Fiołek

Kierownik ds. Technicznych
tel. kom: +48726 001 964
e-mail: wfiolek@gamrat.com.pl