Akredytowane laboratorium
badawcze

Laboratorium badawcze Centrum Jakość od 1999 roku posiada wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (certyfikat akredytacji Nr AB 237). Akredytacja jest obiektywnym potwierdzeniem zapewnienia wysokiego poziomu usług związanych z prowadzonymi badaniami.

Polskie Centrum Akredytacji jest sygnatariuszem międzynarodowego porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement), związku z czym wyniki badań objętych akredytacją uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień ILAC MRA.

Laboratorium badawcze Centrum Jakość posiada również od 2000 roku uznanie Urzędu Dozoru Technicznego (LBU-078/25-17).

 

Centrum Jakość świadczy usługi w zakresie badań jakościowych wyrobów z tworzyw sztucznych:

  • rur i kształtek z PVC, PE, PP oraz wyrobów kompozytowych WPC,
  • systemów rynnowych (rynny, kształtki, rury spustowe),
  • podsufitek,
  • węży zbrojonych,
  • armatury systemów wodociągowych i kanalizacyjnych (kratki ściekowe, zawory burzowe, napowietrzające, syfony i inne).

 

W ramach badań środowiska pracy i ochrony środowiska oferujemy:

  • pomiary hałasu,
  • pomiary oświetlenia światłem dziennym i elektrycznym,
  • pomiary pyłów i substancji szkodliwych na stanowiskach pracy,
  • analizę wód i ścieków,
  • ocenę wydatku energetycznego.

 

Zachęcamy do kontaktu z laboratorium badawczym Centrum Jakość:

Gamrat Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasło
Centrum Jakość
tel.: +48 13 491 4647
faks: +48 13 491 4510
e-mail: lab@gamrat.com.pl

Agata Machowicz

Szef Centrum Jakość
tel. kom.: +48 726 001 963
e-mail: amachowicz@gamrat.com.pl

Zuzanna Krężel

Kierownik ds. Jakości
tel./faks: +48 13 491 4510
e-mail: zkrezel@gamrat.com.pl

Witold Fiołek

Kierownik ds. Technicznych
tel. kom: +48726 001 964
e-mail: wfiolek@gamrat.com.pl