Studenci Politechniki Rzeszowskiej w Gamrat S.A. | 31-05-2019

W dniu 30 maja bieżącego roku w GAMRAT S.A. gościliśmy grupę studentów z Koła Naukowego „Inżynieria Środowiska” Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Wizytę w przedsiębiorstwie GAMRAT studenci odbyli w obrębie Koła Naukowego, w...

Ogłoszenie o wypłacie dywidendy za 2018 r. | 17-05-2019

OGŁOSZENIE O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA 2018 r. Zarząd „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, pod adresem: 38-200 Jasło ul. Mickiewicza 108, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII...

Podziękowanie dla GAMRAT S.A. | 16-05-2019

W kwietniu 2019 r. Spółka „Gamrat” S.A. otrzymała podziękowanie od Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, za przekazanie Uczniom materiałów edukacyjnych. Od zawsze staramy się wspierać młodzież w zdobywaniu...

Ogłoszenie o uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Gamrat” S.A. | 14-05-2019

W dniu 10 maja 2019 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Gamrat” S.A., które m.in. zatwierdziło sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Gamrat, udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków  w...

Obsada stanowisk kierowniczych w „Gamrat” S.A. | 08-05-2019

„Gamrat” S.A. informuje, że z dniem 1 maja 2019 r. na stanowiskach dyrektorów zakładów produkcyjnych zatrudnieni zostali: Pan Jacek Szajna – na stanowisku Dyrektor Zakładu Rury Pan Jacek Sepioł – na stanowisku Dyrektor...