Michał Mróz

Michał Mróz

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

E-mail: mmroz@gamrat.com.pl
Telefon: +48 13 491 4221
Fax: +48 13 491 5087

Jerzy Pachana

Jerzy Pachana

Członek Zarządu, Dyrektor Zakładu Rury

E-mail: jpachana@gamrat.com.pl
Telefon: +48 13 491 4223
Fax: +48 13 491 5088


Rada Nadzorcza

Wojciech Hoffmann

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adrian Moska

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Barbara Trenda

Członek Rady Nadzorczej