Systemy rynnowe

Elementy systemu MAGNAT

Elementy systemu - szczegóły

Elementy dodatkowe

Kolorystyka

Dane techniczne

Przed wyborem systemu rynnowego należy obliczyć tzw. efektywną powierzchnię dachu – czyli obszar, z którego rynny i rury spustowe będą musiały odprowadzić wodę.

 

Poniżej przedstawiamy maksymalne efektywne powierzchnie dachu na jedną rurę spustową dla systemów rynnowych Gamrat.

System 75 mm System 100 mm System 125 mm
Ustawienie rury spustowej Rynna 75 mm
Rura spustowa 63 mm
Rynna 100 mm
Rura spustowa 90 mm
Rynna 125 mm
Rura spustowa 110 mm
Rynna 125 mm
Rura spustowa 90 mm
Rynna 125 mm
Rura spustowa 63 mm
95 148 240 205 165
48 74 120 100 82
42 50 95 80 65

Przy obliczaniu efektywnej powierzchni dachu należy posłużyć się wzorem:

S = (B + 0,5 C) x L

 

 

Przekroje użyteczne

rynna 75 mm – 33 cm²; rynna 100 mm – 58 cm²; rynna 125 mm – 91 cm²; rynna 150 mm – 131 cm²

Magazynowanie i transport

Rynny i rury sprzedawane są w wiązkach zabezpieczonych folią aluminiową, zaś kształtki – w tekturowych pudłach lub workach foliowych. Towarów opakowanych w folie nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

 

Wszystkie opakowania można przewozić na paletach zbiorczych. Należy zadbać o to, by pierwsza warstwa rynien była ułożona poziomo na równych podkładach i przylegała do nich na całej długości. Kolejne można składować na nich, do maksymalnej wysokości 1 m. Zalecamy zadbać o przymocowanie ładunku i zabezpieczenie ostrych krawędzi środków transportu, by nie uszkodziły materiałów. Pudła z kształtkami przewozimy pod zadaszeniem.

 

Firma Gamrat SA rekomenduje ręczny załadunek i rozładunek towarów. Sprzęt mechaniczny może zgnieść elementy systemu. Pod żadnym pozorem nie wolno rzucać pakunkami.