Aktualności


Categories Aktualności
04 wrz 2019

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gamrat S.A. dot. nabycia akcji własnych Spółki

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Gamrat” S.A.
z dnia 2 września 2019 r., na którym powzięto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki.

ZAŁĄCZNIK

Tagi