Początki firmy Gamrat SA sięgają lat 30 ubiegłego wieku, ale sama jej nazwa jest o wiele starsza. Ród Gamratów herbu Sulima znany był już w początkach XVI wieku. Jego członkowie zapisali się w dziejach jako mecenasi sztuki i aktywni dyplomaci, promujący swój kraj na niwach kulturalnej i politycznej. Setki lat później na terenach przez nich zamieszkałych powstanie fabryka, która w 1962 roku zmieni swą nazwę na „Gamrat” – by tym samym uczcić słynny rycerski ród.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stało się jasne, że kraj musi postawić na rozwój gospodarczy. Wkrótce zapadły decyzje o stworzeniu Centralnego Okręgu Przemysłowego, obejmującego obszar o powierzchni 66 tysięcy km2. 27 października 1936 roku, staraniem władz Jasła, rząd wydał rozporządzenie o budowie w ramach COP fabryki Państwowej Wytwórni Chemicznej. Na miejsce inwestycji wybrano Krajowice, wieś położoną 4 km od Jasła.

Ekipy budowlane rozpoczęły pracę w 1937 roku, a zaledwie 2 lata później można już było wyposażać fabrykę w maszyny i specjalistyczne urządzenia oraz magazynować potrzebne surowce. Prężnie rozwijającemu się przedsiębiorstwu przeszkodził wybuch II wojny światowej. Już 8 września 1939 roku Niemcy zajęli zakład i do końca roku zdemontowali większość maszyn, by wywieźć je do III Rzeszy. Tylko nieliczne udało się uratować. Od 1941 roku w zabudowaniach fabryki – teraz pod nazwą Munition Lager – niemieccy fachowcy do spółki z okolicznymi mieszkańcami i jeńcami wojennymi pracowali na rzecz frontu wschodniego.

Końcem 1944 roku hitlerowcy zbombardowali miasto – 98% zabudowań uległa zniszczeniu. Fabrykę odbudowano dopiero w roku 1950, z inicjatywy Zjednoczenia Zakładów Chemicznych „ERG” w Katowicach. Prace trwały 4 lata, a w roku 1956 odnowiony zakład pod nazwą Wytwórnia Chemiczna nr 12 w Krajowicach rozpoczął swoją działalność na rzecz obronności kraju. Szybko okazało się, że popyt na produkowane wyroby jest niewielki i pokrywa zaledwie 10–15% wydajności fabryki.

Dzięki staraniom i uporowi załogi Wytwórnia Chemiczna szybko zaczęła wdrażać nowe technologie, które – bazując na dostępnym sprzęcie – pozwoliłyby rozszerzyć asortyment produkcji. W drugiej połowie 1956 roku rozpoczęto wytwarzanie środków ochrony roślin i żywic fenolowych, a w początkach roku 1957 wprowadzono na rynek masy standardowe do tłoczenia płyt gramofonowych. Wciąż prowadzono prace badawcze, by móc oferować coraz to nowsze produkty, dostosowane do aktualnego zapotrzebowania.

Już pod nową nazwą – Gamrat – firma została w roku 1999 przekształcona z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę Skarbu Państwa. Od roku 2011 Gamrat SA działa jako prywatna firma, nieustannie doskonaląc kadrę pracowniczą i wprowadzając najnowsze technologie, by sprostać wymaganiom swoich Klientów.