Systemy rurowe do wody, kanalizacji, gazu, ścieków, rury warstwowe

Rury kanalizacyjne z PVC-U trójwarstwowe

Oferujemy rury kanalizacyjne trójwarstwowe z PVC-Udo kanalizacji. Konstrukcja ścianki rury otrzymywana jest w procesie współwytłaczania (koekskluzji) i składa się z zewnętrznej i wewnętrznej warstwy z polichlorku winylu, natomiast warstwa środkowa z litego, twardego materiału PVC wtórnie przetworzonego. Wykonanie rury w takiej formie pozwala na zachowanie właściwości fizycznych min. takich jak sztywności obwodowa, ścieralność, odporność chemiczna na poziomie rur litych jednorodnych z PVC-U. Rury te produkowane są w klasach sztywności obwodowej SN4 – SN8 i maja zastosowanie:

  • w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji ułożonych w ziemi w pasie drogowym (pod jezdnią lub poza jezdnią) lub innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej,
  • do wykonywania osłon dla innych przewodów oraz przepustów przez nasypy drogowe,
  • odwodnień konstrukcji mostowych budowanych na trasach drogowych,
  • rury z wydłużonym kielichem mogą być układane na terenach objętych bezpośrednio działań szkód górniczych