Systemy rynnowe

Elementy systemu PVC

Elementy systemu - szczegóły

Elementy dodatkowe

Kolorystyka

Dane techniczne

Przed ostateczną decyzją co do wyboru systemu rynnowego należy obliczyć obszar, z którego jego elementy będą musiały odprowadzić wodę, czyli tzw. efektywną powierzchnię dachu.

 

Poniżej prezentujemy maksymalne efektywne powierzchnie dachu na jedną rurę spustową dla systemów rynnowych Gamrat PVC.

System rynnowy System 75 mm System 100 mm System 125 mm System 150 mm
Ustawienie rury spustowej Rynna 75 mm
Rura spustowa 63 mm
Rynna 100 mm
Rura spustowa 90 mm
Rynna 125 mm
Rura spustowa 63 mm
Rynna 125 mm
Rura spustowa 90 mm
Rynna 125 mm
Rura spustowa 110 mm
Rynna 150 mm
Rura spustowa 110 mm
95 148 165 205 240 370
74 74 82 100 120 180
50 50 65 80 95 145

Przy obliczaniu efektywnej powierzchni dachu należy posłużyć się wzorem:

S = (B + 0,5 C) x L

 

 

Przekroje użyteczne

rynna 75 mm – 33 cm2; rynna 100 mm – 58 cm2; rynna 125 mm – 91 cm2; rynna 150 mm – 131 cm2

Magazynowanie i transport

W celu bezpiecznego składowania i transportu elementów systemu Gamrat PVC należy przestrzegać kilku poniższych zasad. Przede wszystkim trzeba pamiętać o układaniu opakowań poziomo, na płaskiej powierzchni i dobrze zabezpieczyć towar przed przesuwaniem się. Produkty firmy Gamrat SA sprzedawane są w opakowaniach tekturowych lub wiązane i owijane w folię opakowaniową. Można je składować w stosach, ale nieprzekraczających wysokości 1 m. Kształtki w tekturowych pudłach należy przewozić pod zadaszeniem.

 

Zaleca się ręczny załadunek i rozładunek produktów, by uniknąć uszkodzeń. Nie wolno rzucać opakowaniami ani narażać ich na zgniecenie. Produkty opakowane w folię powinny być składowane poza zasięgiem promieni słonecznych – w zadaszonym, suchym miejscu.

Testy wytrzymałościowe