ZARZĄD

Jerzy Pachana

DYREKTOR GENERALNY,
CZŁONEK ZARZĄDU

E-mail: jpachana@gamrat.pl
Telefon: +48 13 491 4221
Fax: +48 13 491 5087

Zbigniew Syzdek

DYREKTOR FINANSOWY,
GŁÓWNY KSIĘGOWY,
CZŁONEK ZARZĄDU

E-mail: zsyzdek@gamrat.pl
Telefon: +48 13 491 4221
Fax: +48 13 491 5087

RADA NADZORCZA

Anna Pawlak

PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ

Adrian Moska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Adam Łanoszka

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.