ZARZĄD

Krzysztof Moska

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Pachana

CZŁONEK ZARZĄDU

RADA NADZORCZA

Wojciech Hoffmann

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Adrian Moska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Adam Łanoszka

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.