ZARZĄD

Krzysztof Moska

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Pachana

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Syzdek

CZŁONEK ZARZĄDU

RADA NADZORCZA

Wojciech Hoffmann

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Adrian Moska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Maciej Lewko

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.