ZARZĄD

Jerzy Pachana

DYREKTOR GENERALNY,
CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Syzdek

DYREKTOR FINANSOWY,
GŁÓWNY KSIĘGOWY,
CZŁONEK ZARZĄDU

RADA NADZORCZA

Anna Pawlak

PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ

Adrian Moska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Adam Łanoszka

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.