POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚĆI WWW.GAMRAT.PL


Niniejszy dokument przedstawia zasady informowania Użytkowników serwisu internetowego „Gamrat” S.A. (dalej „Serwis”) o zasadach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, zabezpieczaniem oraz wykorzystywaniem danych o Użytkownikach Serwisu.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle (38-200), ul. Mickiewicza 108, KRS 0000091367, NIP 685-000-50-56, REGON 370326019.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi wymaganymi aktami prawnymi.

Zapewniamy, że jako Administrator Pani/Pana danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sytuacji, na podstawie:

– udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

– zawartej umowy w celu wykonania jej zapisów na podstawie art. 6 ut. 1 lit. b RODO,

– realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności w zakresie obowiązków księgowych i podatkowych,

– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu własnych towarów, prowadzeniu korespondencji lub udzielaniu odpowiedzi na zapytania zadane przy użyciu formularza kontaktowego oraz na prowadzeniu działań windykacyjnych w razie konieczności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Użytkownicy korzystając z Serwisu, wyrażają zgodę i akceptują zasady niniejszej Polityki prywatności i „cookies”. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Użytkownika Serwisu na jakąkolwiek z poniższych zasad, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Serwisu.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– poprzez podanie informacji dobrowolnie wprowadzonych przez Użytkownika w formularzach,

– poprzez automatyczne gromadzenie plików „cookies”.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Serwis odnotowuje i zbiera informacje technologiczne, które związane są bezpośredni z wizytą na stronie internetowej, w szczególności takie informacje jak: data połączenia z Serwisem oraz adres IP komputera, z którego przeglądany jest Serwis.


PLIKI COOKIES


Serwis wykorzystuje pliki „cookies” pozwalające na zapamiętanie określonych informacji o Użytkownikach (przesyłanych przez przeglądarkę internetową), przede wszystkim w celu dostosowania wyglądu strony. Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. www.gamrat.pl do ich preferencji.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

„Cookies” identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki „cookies”, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy „Gamrat” S.A. w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki „cookies”:

– „niezbędne” pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

– pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

– „wydajnościowe” pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

– „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień, np. w zakresie wybranego języka lub regionu itp.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami „cookies” jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Użytkownik Serwisu, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w powyższym zakresie powinien zmienić ustawienia posiadanej przeglądarki internetowej, w sposób, który uniemożliwi przechowywanie plików „cookies” w pamięci swojego komputera.

.