Polityka prywatności

Polityka prywatności i „cookies”

 

Polityka prywatności serwisu www.gamrat.pl

Niniejszy  dokument  przedstawia zasady informowania  Użytkowników serwisu internetowego „Gamrat” S.A. (dalej „Serwis”) o zasadach  związanych z  pozyskiwaniem, przetwarzaniem, zabezpieczaniem oraz wykorzystywaniem danych o Użytkownikach Serwisu.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest „Gamrat” S.A. z siedzibą
w Jaśle (38-200), ul. Mickiewicza 108, KRS 0000091367, NIP 685-000-50-56, REGON 370326019.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Użytkownicy korzystając z Serwisu, wyrażają zgodę  i akceptują zasady niniejszej Polityki prywatności i „cookies”. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Użytkownika Serwisu na jakąkolwiek z poniższych zasad, prosimy o  natychmiastowe zaprzestanie korzystania
z Serwisu.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach
w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików „cookies”.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Serwis odnotowuje i zbiera informacje technologiczne, które związane są bezpośredni z wizytą na stronie internetowej, w szczególności takie informacje jak: data połączenia z Serwisem oraz adres IP komputera, z którego przeglądany jest Serwis.

 

PLIKI COOKIES

Serwis wykorzystuje pliki „cookies” pozwalające na zapamiętanie określonych informacji
o Użytkownikach (przesyłanych przez przeglądarkę internetową), przede wszystkim w celu dostosowania wyglądu strony.  Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. www.gamrat.pl do ich preferencji.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają
z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną
i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies” identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki „cookies”, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy „Gamrat” S.A. w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki „cookies”:

  • „niezbędne” pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień, np. w zakresie wybranego języka lub regionu itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami „cookies” jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Użytkownik Serwisu, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików „cookies
w powyższym zakresie powinien zmienić ustawienia posiadanej przeglądarki internetowej,
w sposób, który uniemożliwi przechowywanie plików „cookies” w  pamięci swojego komputera.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozostawione w serwisie to dane, które zgodnie z przepisami zawartymi
w RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych, są szczególnie chronione.

Użytkownik Serwisu jest informowany o celu w jakim przetwarzane są dane osobowe, ich zakresie oraz o przysługujących mu w tym względzie uprawnieniach. Wszelkie dane przekazywane przez Użytkownika Serwisu są podawane dobrowolnie. Użytkownik Serwisu przekazując w/w dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie w  konkretnym celu.

Użytkownik, który przekazał swoje dane osobowe, ma w dowolnym momencie prawo do wglądu, modyfikacji, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych (w tym podejmowania zautomatyzowanych decyzji i profilowania), wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnąć zgody, jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
serwis www.gamrat.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.