Laboratorium
badawcze

Laboratorium badawcze Centrum Jakość posiada od 1999 roku wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (Certyfikat Akredytacji Nr AB 237). Akredytacja jest obiektywnym potwierdzeniem zapewnienia wysokiego poziomu usług związanych z prowadzonymi badaniami.

Polskie Centrum Akredytacji jest sygnatariuszem międzynarodowego porozumienia

o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement), w związku z tym wyniki badań objęte akredytacją uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień ILAC MRA.

Zakres usług Laboratorium Badawczego obejmuje:

 • badanie rur i kształtek z PVC, PE, PP (w tym badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne rur
  z tworzyw termoplastycznych o średnicach do 800 mm),
 • badanie systemów rynnowych PVC-U (rynny, kształtki, rury spustowe) PN-EN 607,
 • badanie węży i przewodów elastycznych PN-EN ISO 3994, PN-EN ISO 1402, PN-EN ISO 10619-1,
  PN-EN ISO 10619-2,
 • badanie podsufitek,
 • badanie wyrobów kompozytowych WPC PN-EN 15534,
 • badanie zestawów odpływowych przyborów sanitarnych (armatura sanitarna, zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych, syfony, korki) PN-EN 274-1,2,3,
 • badanie wpustów ściekowych w budynkach PN-EN 1253,
 • badanie urządzeń przeciwzalewowych w budynkach (zasuwy burzowe) PN-EN 13564,
 • badanie rur drenarskich PN-C-89221,
 • badanie zaworów napowietrzających do systemów kanalizacyjnych PN-EN 12380,
 • badanie surowców do produkcji tworzyw sztucznych m.in. PE, PP, PVC,
 • twardość Shore’a PN-EN ISO 868,
 • udarność Charpy’ego PN-EN ISO 179-1,
 • badanie nośności uchwytów rynnowych PN-EN 1462,
 • wytrzymałość na rozciąganie udarowe PN-EN ISO 8256,
 • odporność na powolny wzrost pęknięć (próba stożka) ISO 13480,
 • badania połączeń spawanych (próba zginania) PN-EN 12814-1,
 • badanie odporności na uderzenie PN-EN 12061,
 • badanie maksymalnego odkształcenia przy zgniataniu PN-EN 802,
 • oznaczanie właściwości przy ściskaniu PN-EN ISO 604,
 • oznaczanie właściwości przy zginaniu PN-EN ISO 178,
 • badania wytrzymałości uchwytu PN-EN 12095.

W ramach badań środowiska pracy i ochrony środowiska Laboratorium oferuje:

 • pomiary hałasu PN-N-01307 oraz PN-EN ISO 9612,
 • pomiary oświetlenia światłem dziennym i elektrycznym PN-83/E-04040.03,
 • pomiary pyłów i substancji szkodliwych na stanowiskach pracy PN-Z-04008-7, PN-91-Z-04030/05, PN-91-Z-04030/06,
 • analizę wód i ścieków,
 • ocenę wydatku energetycznego.

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI

Centrum Jakość
+48 13 491 4647
+48 13 491 4510
lab@gamrat.pl

Agata Machowicz
Szef Centrum Jakość
+48 726 001 963
amachowicz@gamrat.pl

Marta Przybyłowska
Kierownik ds. Jakości
+48 726 002 236
mprzybylowska@gamrat.pl

 Witold Fiołek
Kierownik ds. Technicznych
+48 726 001 964
wfiolek@gamrat.pl