Laboratorium
badawcze

Laboratorium badawcze Centrum Jakość posiada od 1999 roku wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (Certyfikat Akredytacji Nr AB 237). Akredytacja jest obiektywnym potwierdzeniem zapewnienia wysokiego poziomu usług związanych z prowadzonymi badaniami.

Polskie Centrum Akredytacji jest sygnatariuszem międzynarodowego porozumienia

o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement), w związku z tym wyniki badań objęte akredytacją uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień ILAC MRA.

Laboratorium wykonuje badania:

 • rur i kształtek z PVC, PE, PP (w tym badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne rur z tworzyw termoplastycznych o średnicach do 800 mm),
 • wyrobów kompozytowych WPC,
 • systemów rynnowych (rynny, kształtki, rury spustowe),
 • podsufitek,
 • węży i przewodów elastycznych,
 • armatury systemów wodociągowych i kanalizacyjnych (kratki ściekowe, zawory burzowe oraz napowietrzające, syfony i inne),
 • surowców do produkcji tworzyw sztucznych m.in. PE, PP, PVC.

W ramach badań środowiska pracy i ochrony środowiska oferujemy:

 • pomiary hałasu,
 • pomiary oświetlenia światłem dziennym i elektrycznym,
 • pomiary pyłów i substancji szkodliwych na stanowiskach pracy,
 • analizę wód i ścieków,
 • ocenę wydatku energetycznego.

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI

Centrum Jakość
+48 13 491 4647
+48 13 491 4510
lab@gamrat.pl

Agata Machowicz
Szef Centrum Jakość
+48 726 001 963
amachowicz@gamrat.pl

Marta Przybyłowska
Kierownik ds. Jakości
+48 726 002 236
mprzybylowska@gamrat.pl

 Witold Fiołek
Kierownik ds. Technicznych
+48 726 001 964
wfiolek@gamrat.pl