Laboratorium
badawcze

Laboratorium badawcze Centrum Jakość posiada od 1999 roku wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (Certyfikat Akredytacji Nr AB 237). Zakres akredytacji dostępny jest do pobrania – zakres akredytacji Nr AB 237. Jest to obiektywne potwierdzenie zapewnienia wysokiego poziomu usług związanych z prowadzonymi badaniami.

Polskie Centrum Akredytacji jest sygnatariuszem międzynarodowego porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA (wykaz sygnatariuszy porozumienia ILAC MRA). W związku z tym wyniki badań objęte zakresem akredytacji uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień ILAC MRA.

W ramach swojej działalności funkcjonujące przy Gamrat S.A. akredytowane laboratorium przeprowadza badania tworzyw sztucznych. Na ich podstawie wystawiona może zostać przez producenta/zlecającego badanie krajowa deklaracja właściwości użytkowych, która potwierdzi zgodność wyrobów budowlanych ze specyfikacją techniczną.

Laboratorium wykonuje następujące badania akredytowane:

 • odporność na dichlorometan PN-EN ISO 9852,
 • temperatura mięknienia wg Vicata PN-EN ISO 2507-1,2,3 oraz PN-EN ISO 306
  (z wyłączeniem środowisk badań opisanych w pkt. 5.1.2 i 5.1.3),
 • skurcz wzdłużny PN-EN ISO 2505,
 • wymiary PN-EN ISO 3126,
 • zmiany pod wpływem wygrzewania PN-EN ISO 580 oraz PN-ISO 12091,
 • sztywność obwodowa PN-EN ISO 9969,
 • właściwości mechaniczne podczas rozciągania PN-EN ISO 527-1, 2, 3 oraz PN-EN ISO 6259-1,3 oraz ISO 6259-2,
 • wytrzymałość zgrzewu doczołowego na rozciąganie ISO 13953,
 • czas i temperatura indukcji utleniania PN-EN ISO 11357-6,
 • odporność na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego ciężarka PN-EN ISO 3127,
 • odporność na powolną propagację pęknięć PN-EN ISO 13479,
 • wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne w stałej temperaturze PN-EN ISO 1167-1,2,
 • wskaźnik szybkości płynięcia tworzyw PN-EN ISO 1133-1,
 • gęstość PN-EN ISO 1183-1,
 • szczelność połączeń PN-EN ISO 13259, PN-EN ISO 13254, PN-EN ISO 13846, PN-EN ISO 13844 oraz PN-EN ISO 13845,
 • odporność rur na zaciskanie PN-EN 12106,
 • odporność na cykliczne działanie podwyższonej temperatury PN-EN ISO 13257,
 • zawartość części lotnych PN-EN 12099,
 • odporność na uderzenia zewnętrzne metodą schodkową PN-EN ISO 11173,
 • elastyczność obwodowa PN-EN ISO 13968,
 • pobieranie próbek wyrobów PN-83/N-03010 p. 3.4.

W ramach badań środowiska pracy Laboratorium oferuje następujące badania akredytowane:

 • pomiary hałasu PN-N-01307 oraz PN-EN ISO 9612,
 • pomiary pyłów i substancji szkodliwych na stanowiskach pracy PN-Z-04008-7,
  PN-91-Z-04030/05, PN-91-Z-04030/06.

Zakres usług Laboratorium obejmuje również:

 • badanie rur i kształtek z PVC, PE, PP (w tym badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne rur, z tworzyw termoplastycznych o średnicach do 800 mm),
 • badanie systemów rynnowych PVC-U (rynny, kształtki, rury spustowe) PN-EN 607, PN-EN 12200-1,
 • badanie węży i przewodów elastycznych PN-EN ISO 3994, PN-EN ISO 1402, PN-EN ISO 10619-1, PN-EN ISO 10619-2,
 • badanie podsufitek,
 • badanie wyrobów kompozytowych WPC PN-EN 15534,
 • badanie zestawów odpływowych przyborów sanitarnych (armatura sanitarna, zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych, syfony, korki) PN-EN 274-1,2,3,
 • badanie wpustów ściekowych w budynkach PN-EN 1253,
 • badanie urządzeń przeciwzalewowych w budynkach (zasuwy burzowe) PN-EN 13564,
 • badanie rur drenarskich PN-C-89221,
 • badanie zaworów napowietrzających do systemów kanalizacyjnych PN-EN 12380,
 • badanie surowców do produkcji tworzyw sztucznych m.in. PE, PP, PVC,
 • twardość Shore’a PN-EN ISO 868,
 • udarność Charpy’ego PN-EN ISO 179-1,
 • badanie nośności uchwytów rynnowych PN-EN 1462,
 • wytrzymałość na rozciąganie udarowe PN-EN ISO 8256,
 • odporność na powolny wzrost pęknięć (próba stożka) ISO 13480,
 • badania połączeń spawanych (próba zginania) PN-EN 12814-1,
 • badanie odporności na uderzenie PN-EN 12061,
 • badanie maksymalnego odkształcenia przy zgniataniu PN-EN 802,
 • oznaczanie właściwości przy ściskaniu PN-EN ISO 604,
 • oznaczanie właściwości przy zginaniu PN-EN ISO 178,
 • badania wytrzymałości uchwytu PN-EN 12095.

Zakres badań w obszarze środowiska pracy i ochrony środowiska obejmuje również:

 • pomiary oświetlenia światłem dziennym i elektrycznym PN-83/E-04040.03,
 • analizę wód i ścieków,
 • ocenę wydatku energetycznego.

Kontakt z laboratorium badawczym

 

Agata Machowicz
Szef Centrum Jakość
+48 726 001 963
lab@gamrat.com.pl