Kontakt – Działy sprzedaży

NAPISZ DO NAS


  GAMRAT Spółka Akcyjna

  ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
  gamrat@gamrat.pl
  Telefon: +48 13 491 6000 Fax: +48 13 491 5094

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie,
  KRS: 0000091367,
  NIP 685-000-50-56, BDO: 000009445
  Kapitał zakładowy: 58 347 347,85 PLN
  Kapitał wpłacony: 58 347 347,85 PLN