Kontakt – GRANULATY I MIESZANKI

JACEK SEPIOŁ

E-mail:  jsepiol@gamrat.pl
Telefon kom.: +48 606 787 164,

Elżbieta Marciniec

E-mail:  emarciniec@gamrat.pl
Telefon kom.: +48 726 002 064

 

NAPISZ DO NAS


GAMRAT Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
gamrat@gamrat.com.pl
Telefon: +48 13 491 6000 Fax: +48 13 491 5094

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie,
KRS: 0000091367,
NIP 685-000-50-56, BDO: 000009445
Kapitał zakładowy: 65 640 765,24
Kapitał wpłacony: 65 640 765,24