Podziękowanie dla firmy GAMRAT SA 06-08-2019

29 lipca bieżącego roku na ręce Pana Krzysztofa Moski Prezesa Zarządu Gamrat  S.A. zostało złożone podziękowanie od Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach za otrzymaną pomoc materialną.

Firma Gamrat S.A. jako firma społecznie odpowiedzialna, otwarta na potrzeby drugiego człowieka, od wielu lat stara się wspierać działalność charytatywną i pomaga potrzebującym, dlatego bardzo cieszymy się, że nasza pomoc została doceniona i dzięki niej uda się wykończyć pomieszczenia dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stróżach.