Aktualności


Categories Aktualności
23 mar 2020

Minimalizacja ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19

Szanowni Klienci

Pragniemy poinformować, że zgodnie ze wszystkimi przepisami, wdrożonymi przez polski rząd, dotyczącymi szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa, wdrożyliśmy już niezbędne procedury, konieczne do minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19.

Każdy dział „Gamrat” S.A. jest w pełni operacyjny, wszelkie zadania wykonywane są na bieżąco
i z należytą starannością. Zakład produkcyjny funkcjonuje bez zmian, zamówienia realizowane
są zgodnie z planem, dzięki czemu możemy wypełnić nasze zobowiązania wobec Kontrahentów.

Informujemy również, że nie mieliśmy w naszej Spółce żadnego przypadku zarażenia koronawirusem.

Nasi Regionalni Kierownicy Sprzedaży są dla Państwa dostępni poprzez kontakt telefoniczny
i wiadomości e-mail. Mogą się Państwo również kontaktować z Biurami Obsługi Klienta „Gamrat” S.A., dedykowanymi do poszczególnych grup produktowych.

Będziemy na bieżąco monitorować sytuację i informować o ewentualnych zmianach. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy Państwa o kontakt.

Z poważaniem,

Tagi