Studnie kopane

Systemy studzienne WellGam to również zestaw elementów do wykonania nowej i modernizacji już istniejącej instalacji czerpalnej w studniach kopanych.

Instalacje czerpalną ze studni kopanej można wykonać przy użyciu rury PE*, wyposażonej w kolano zaciskowe do rur PE oraz złączkę zaciskową z gwintem do rur PE, zakończoną koszem ssawnym z zaworem zwrotnym. Instalacja wyposażona jest w przejście przyłączeniowe. W przypadku modernizacji istniejącej instalacji czerpalnej wykonanej z rur stalowych, istnieje możliwość połączenia rur PE z rurami stalowymi za pomocą złączek zaciskowych z gwintem do rur PE.

*istnieje możliwość wykonania instalacji czerpalnej studni kopanej za pomocą rur PVC-U**

**W przypadku wykonywania w całości instalacji czerpalnej, od studni do budynku, za pomocą rur PVC-U, nie ma możliwości zastosowania przejścia przyłączeniowego – przy przechodzeniu przez fundament, należy zastosować tradycyjną rurę osłonową.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.