Aktualności


Categories Aktualności
05 sie 2017

Gamrat SA na forum komunalnym

W dniach 28 – 29 września w Hotelu „Ameliówka” w Mąchocicach Kapitulnych odbyła  się Konferencja Forum Komunalnego Zakładów Wodociągowych i Komunalnych  województwa świętokrzyskiego. Forum Komunalne poświęcone było przekazaniu kadrze kierowniczej zakładów komunalnych najnowszych informacji dotyczących branży wod-kan. Omawiane były problemy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Omawiano tendencje i wymogi dotyczące budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W Forum znaczący udział miała nasza firma z prezentacją produktową oraz stoiskiem firmowym.

Prezentację produktową przedstawił Szef Produktu Jan Niewodowski poświęcając szczególną uwagę informacji o uzyskaniu przez „Gamrat” certyfikatów PAS 1075 do alternatywnych technik posadawiania rur oraz ofertę na nowy typ rur PVC-U do instalacji technicznych. Z kolei Dyrektor Zakładu Rur Jerzy Pachana przedstawił rozwój firmy oraz inwestycje realizowane i ich perspektywę na lata następne. W trakcie trwającego forum omówiono również obecną sytuację rynkową  i trendy panujące na rynku.

Tagi