Informacje i komunikaty


04 maj 2021

Ostrzeżenie o wszczęciu postępowania sądowego o umorzenie zaginionego dokumentu akcji

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Jaśle z dnia 23 marca 2021 r (sygn. akt I Ns 121/21)  w sprawie o umorzenie utraconych dokumentów, ostrzega się o wszczęciu postępowania sądowego o umorzenie zaginionego dokumentu akcji w postaci odcinka zbiorowego  dotyczącego akcji serii A „Gamrat” S.A. o numerach od 1050078 do 1050108.

Tagi