Blog


Categories Blog
21 lut 2024

Jak zbierać deszczówkę?

Zbieranie deszczówki to coraz bardziej popularna praktyka wśród osób szukających ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań w zarządzaniu zasobami wodnymi. W czasach, gdy świadomość ekologiczna wzrasta, a zasoby naturalne stają się coraz bardziej ograniczone, wykorzystanie wody deszczowej może stanowić znaczący krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Zbieranie deszczówki nie tylko pozwala na oszczędzanie pitnej wody, ale również przyczynia się do zmniejszenia ryzyka podtopień i przeciążeń miejskich systemów kanalizacyjnych poprzez redukcję ilości wód opadowych odprowadzanych bezpośrednio do kanalizacji. W niniejszym artykule przedstawimy praktyczne wskazówki, jak efektywnie zbierać deszczówkę, jakie systemy wykorzystać i jakie korzyści można z tego czerpać, zarówno dla domowego budżetu, jak i dla środowiska naturalnego.

Dlaczego warto zbierać wodę deszczową i do czego ją wykorzystać?

Zbieranie deszczówki to praktyka o głębokich korzeniach historycznych, która w ostatnich latach zyskuje na popularności jako element zrównoważonego rozwoju i ekologicznego stylu życia. Ma ona szereg korzyści, które można rozpatrywać z różnych perspektyw – ekonomicznej, ekologicznej oraz praktycznej.

Oszczędności finansowe

Zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej może przynieść znaczące oszczędności finansowe. Woda deszczowa, będąca darmowym zasobem, pozwala na zmniejszenie zużycia wody z publicznych systemów wodociągowych, co bezpośrednio przekłada się na niższe rachunki za wodę. Jest to szczególnie istotne w regionach, gdzie koszty wody są wysokie lub w okresach letnich, gdy podlewanie ogrodów czy terenów zielonych znacznie zwiększa zapotrzebowanie na wodę.

Korzyści dla środowiska

Zbieranie deszczówki ma również nieocenione korzyści dla środowiska naturalnego:

  • Zmniejszenie obciążenia systemów kanalizacyjnych: W czasie intensywnych opadów deszczu, systemy kanalizacyjne mogą być przeciążone, co zwiększa ryzyko podtopień i zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Wykorzystywanie wody deszczowej pomaga ograniczyć ilość wody wprowadzanej do kanalizacji.
  • Zmniejszenie zużycia wody pitnej: Wykorzystując deszczówkę do celów gospodarczych, ograniczamy potrzebę korzystania z wody pitnej, co jest szczególnie ważne w kontekście globalnych problemów z dostępem do czystej wody.
  • Poprawa jakości wód gruntowych: Odprowadzanie wody deszczowej do gruntów zamiast do kanalizacji wspomaga naturalne procesy filtracji i odnawianie zasobów wód gruntowych.

Zastosowania zgromadzonej wody opadowej

Woda deszczowa zebrana w domowych systemach zbierania może być wykorzystana na wiele sposobów, co dodatkowo podkreśla jej uniwersalność:

  • Podlewanie ogrodów i roślinności: Jest to jedno z najpopularniejszych zastosowań wody deszczowej. Woda deszczowa, będąca miękka i wolna od chloru oraz innych substancji chemicznych, jest bardziej korzystna dla roślin niż woda kranowa.
  • Mycie samochodów i czyszczenie powierzchni zewnętrznych: Zamiast wykorzystywać wodę pitną, można użyć zebranej deszczówki, co jest równie efektywne i znacznie bardziej ekologiczne.
  • Zastosowania domowe: Po odpowiednim oczyszczeniu i filtracji, deszczówka może być wykorzystywana do spłukiwania toalet, prania ubrań czy nawet, po dodatkowym oczyszczeniu, do celów kuchennych.

Jak gromadzić, filtrować i przygotować do użytku wodę opadową?

Zbieranie wody deszczowej jest procesem, który wymaga odpowiedniego przygotowania i zastosowania kilku kluczowych komponentów, aby zgromadzona woda była bezpieczna i praktyczna w użytkowaniu. Oto przegląd technicznych podstaw zbierania deszczówki, w tym sposobów przechowywania, filtrowania i jej wykorzystania.

Sposoby przechowywania

Zbiorniki na deszczówkę: Podstawowym elementem systemu zbierania deszczówki są zbiorniki lub beczki, które służą do gromadzenia wody. Mogą być one wykonane z różnych materiałów, takich jak plastik, metal czy beton, i powinny być dostosowane do ilości wody, którą planuje się zebrać oraz do dostępnego miejsca. Ważne jest, aby zbiornik był szczelny i zabezpieczony przed dostępem światła, co zapobiega rozwojowi alg i bakterii. Do wyboru są zbiorniki podziemne lub zbiorniki naziemne, zależnie od potrzeb i możliwości.

Pokrycie i ochrona: Zbiornik na deszczówkę powinien być wyposażony w pokrywę lub inną formę ochrony, aby zapobiec dostawaniu się do nich liści, gałęzi czy innych zanieczyszczeń, a także owadów czy zwierząt.

System odprowadzania nadmiaru wody: Ważnym aspektem jest również zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia nadmiaru wody, na przykład poprzez system przelewowy, który zapobiegnie przepełnieniu zbiornika podczas intensywnych opadów.

Filtrowanie wody

Filtracja wstępna: Przed wprowadzeniem wody do zbiornika warto zastosować system filtracji wstępnej, który usunie większe zanieczyszczenia (np. liście, gałęzie). Może to być prosty filtr koszowy zamontowany na rurze spustowej.

Filtracja główna: Dla dodatkowego oczyszczenia i poprawy jakości wody można zastosować bardziej zaawansowane systemy filtracji, takie jak filtry piaskowe, węglowe czy membranowe, które będą skutecznie usuwać mniejsze zanieczyszczenia, bakterie i ewentualne zanieczyszczenia chemiczne.

Przegląd systemów do zbierania wody opadowej

Systemy do zbierania deszczówki mogą być prostymi, domowymi instalacjami lub bardziej skomplikowanymi systemami przemysłowymi. System gromadzenia wody deszczowej powinien być dobrany do potrzeb, dostępnego miejsca oraz budżetu. Oto przegląd różnych typów systemów zbierania deszczówki, ich instalacji i utrzymania.

1. Proste systemy zbierania wody opadowej

Najprostsze systemy do zbierania deszczówki składają się z rynien, rur spustowych i beczki lub zbiornika do gromadzenia wody. Są one łatwe do zainstalowania i idealne dla małych ogrodów domowych lub do podlewania roślin.

Instalacja:

Instalacja polega na podłączeniu rur spustowych od rynien dachu do zbiornika na wodę. Najprostszym rozwiązaniem jest tzw. wylewka rewizji. Woda, w tym przypadku, jest odprowadzana do otwartego zbiornika. Jeżeli nie chcemy magazynować wody, wylewkę należy zdemontować z instalacji (należy wykonać tą czynność również przed zimą). Jeżeli chcemy zastosować system odprowadzania nadmiaru wody, aby uniknąć przepełnienia zbiornika, można zastosować łapacz wody deszczowej.

Utrzymanie:

Regularne czyszczenie rynien i elementów filtrów jest kluczowe, aby zapewnić skuteczność systemu. Zbiornik również powinien być regularnie sprawdzany i czyszczony, aby zapobiec rozwojowi alg i bakterii.

2. Systemy podziemne do zbierania deszczówki

Systemy podziemne składają się z dużych zbiorników zakopanych pod ziemią, które gromadzą wodę deszczową do późniejszego wykorzystania. Są one bardziej kosztowne i skomplikowane w instalacji, ale mogą gromadzić większe ilości wody i są mniej narażone na rozwój alg.

Instalacja:

Instalacja wymaga wykopania dołu pod zbiornik, zainstalowania samego zbiornika oraz systemu filtracji i pomp, które umożliwią wykorzystanie zgromadzonej wody. Systemy te często wymagają również instalacji profesjonalnych systemów filtracji, aby woda była bezpieczna do wykorzystania. Można tutaj wykorzystać tzw.

Utrzymanie:

Systemy podziemne wymagają mniej regularnego utrzymania niż systemy naziemne, ale filtracja i pompy powinny być regularnie sprawdzane i konserwowane, a zbiornik na deszczówkę sprawdzany pod kątem uszkodzeń.

3. Zaawansowane systemy zbierające deszczówkę

Zaawansowane systemy są wyposażone w profesjonalne rozwiązania do filtracji i dezynfekcji wody, umożliwiając jej wykorzystanie nie tylko do podlewania roślin, ale również do celów domowych, takich jak spłukiwanie toalet czy pranie. Mogą one również zawierać automatyczne systemy do monitorowania poziomu wody i sterowania pompami.

Instalacja:

Takie systemy wymagają profesjonalnej instalacji, w tym zaawansowanych systemów filtracji, pomp, systemów sterowania oraz, w niektórych przypadkach, systemów do oczyszczania UV lub odwróconej osmozy.

Utrzymanie:

Zaawansowane systemy wymagają regularnych przeglądów i konserwacji wszystkich komponentów, w tym wymiany filtrów, czyszczenia systemów UV i sprawdzania działania pomp i systemów sterowania.

Gromadzenie wody deszczowej – podsumowanie

Gromadzenie deszczówki to działanie proekologiczne, które przynosi korzyści nie tylko środowisku naturalnemu, ale także mieszkańcom, oferując im sposób na zmniejszenie rachunków za wodę przez mniejsze zużycie wody pitnej oraz zapewnienie alternatywnego źródła wody do wielu zastosowań. Jest to krok w stronę bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych.

Tagi