KSZTAŁTKI CIŚNIENIOWE Z PVC-U

KSZTAŁTKI CIŚNIENIOWE Z PVC-U

To niezbędny element do wykonywania trwałych i pewnych połączeń rur z polichlorku winylu w instalacjach wodno-kanalizacyjnych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Naszym Klientom oferujemy dwa wymiary kielichów kształtek ciśnieniowych z PVC-U:

  • jak dla rur standardowych i wydłużone,
  • jak dla rur w rodzaju „GW”.

Większość proponowanych przez nas kształtek z PVC-U dostosowana jest do ciśnienia roboczego 1 MPa, ale istnieje możliwość wykonania ich na zamówienie dla 0,6 MPa i 1,6 MPa.

Wysoce odporne PVC-U

Kształtki ciśnieniowe wykonane z polichlorku winylu wykazują dzięki właściwościom tego materiału wysoką odporność na działanie związków chemicznych – zgodnie z normą ISO/TR 10358.

Są ponadto odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną, w tym także elektrolityczną. Nie zarastają też osadami, co mogłoby doprowadzić do zwężenia a nawet całkowitego zamknięcia światła rury. Znajdują w związku z tym zastosowanie przy budowie instalacji przesyłających ścieki komunalne o kwaśnym, jak i zasadowym odczynie, a także w przypadku systemów przesyłających wody deszczowe oraz gruntowe.

Ponieważ polichlorek winylu jest materiałem nietoksycznym, wykonane z niego elementy można wykorzystywać w instalacjach do przesyłu wody pitnej. W przeciwieństwie do wyrobów ze stali nie wypływa on w żaden sposób na smak wody.