RURA ELASTYCZNA

RURA ELASTYCZNA

Ochrona środowiska to cel, jaki przyświecał projektantom systemu odprowadzania wód opadowych dla drogownictwa. Najważniejsze cechy konstrukcji to szczelność i elastyczność. Innowacyjne rozwiązanie opiera się na połączeniu dwóch elementów: elastycznego przewodu z króćcami oraz akcesoriów rurowych z PVC.

Dzięki unikatowemu połączeniu materiałów elastyczne rury kanalizacyjne dają 100-procentową gwarancję szczelności. Znoszą duże obciążenia i są odporne zarówno na uszkodzenia mechaniczne, jak i chemiczne.

System można dodatkowo rozbudowywać w celu zabezpieczenia skarp przez erozją.

Właściwości Parametry deklarowane Metoda badania
Średnica wewnętrzna części elastycznej [mm] 160 200 PN-EN ISO 4671 dopuszcza się wg PN-EN ISO 3994
Sztywność obwodowa przewodu [kN/m2] SN2 SN4 SN2 SN4 PN-EN ISO 9969:2008, parametry: 23oC +-2oC, szybk. odkszt. 5mm/min.
Grubość spirali [mm] 7,5 9,0 8,2 9,5 PN-EN ISO 4671 dopuszcza się wg PN-EN ISO 3994
Grubość ścianki przewodu (między spiralą) [mm] >= 2,9 >=9,5 >=3,2 >=11,0 PN-EN ISO 4671 dopuszcza się wg PN-EN ISO 3994
Minimalny promień zgięcia w temp. 23+-2oC [mm] 700 1280 900 1600 PN-EN ISO 1746
Średnica zewnętrzna króćca [mm] 160 200 AT-15-8095/2010