RURY PE100RC TWINGAM GAZ

RURY PE100RC TWINGAM GAZ

Dbając o najwyższą jakość naszych wyrobów, przygotowaliśmy dla Państwa rury polietylenowe warstwowe TWINGAM do wykonywania sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia (od 0,5 MPa) oraz podwyższonego ciśnienia do 1,0 MPa. Do ich produkcji wykorzystywany jest polietylen klasy PE 100RC o podwyższonej odporności na propagację pęknięć.

 

Niezwykła prostota zastosowania wynika z braku konieczności używania podsypek i obsypek piaskowych – rury TWINGAM układamy bezpośrednio w gruncie rodzimym. Dla Państwa wygody dostosowaliśmy je do pracy renowacyjnych prowadzonych metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi.

 

Zakres średnic nominalnych dla tego systemu wynosi od dn 25 mm do dn 630 mm. Oferujemy dwa rodzaje rur TWINGAM – jedno- i dwuwarstwowe – w typoszeregach wymiarowych: SDR 11, SDR 17 i SDR 17,6. Rury są łączone metodami zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego.

WARIANTY ZASTOSOWANIA RUR TWINGAM:

  • jednowarstwowe (polietylen PE 100RC) – w zakresie średnic nominalnych dn 25–75 mm,
  • dwuwarstwowe (warstwa wewn. z polietylenu PE 100RC, a zewn. z polietylenu PE 100RC) – w zakresie średnic nominalnych dn 25–630 mm.
Właściwości Wymagania Metoda badania
Test FNCT (Full Notch Creep Test) brak uszkodzeń podczas badania ISO 16770 (parametry badania: 4 N/mm 2 , 80°C, 2% Arkopal N-100, czas >8760 h)
Odporność na obciążenie punktowe brak uszkodzeń podczas badania Test PLT Dr Hessela (parametry badania: 4 N/mm 2, 80°C, 2% Arkopal N-100, czas >8760 h)
Odporność na powolną propagację
pęknięć (Notch Test)
brak uszkodzeń podczas badania PN-EN ISO 13479:2009 (parametry badania: SDR 11, ciśnienie 9,2 bara, temp. 80°C, czas >8760 h)
Odporność na szybką propagację
pęknięć
zatrzymana ISO 13477:1997 ciśnienie krytyczne Pc ≥10 barów