Blog


Categories Blog
21 gru 2022

Zasady prawidłowego montażu systemów rynnowych z PVC

Błędem byłoby oczywiście łączenie ze sobą elementów różnych marek lub pochodzących z różnych systemów. Negatywne konsekwencje mogłoby nieść za sobą także niezastosowanie się do instrukcji udostępnionej przez producenta. Przy montażu systemów Gamrat wykonanych z PVC należy jednak kierować się kilkoma szczególnie istotnymi dla ich trwałości i efektywności zasadami. Po pierwsze, ze względu na właściwości materiałów użytych do produkcji, montaż orynnowania można przeprowadzać wyłącznie przy temperaturze otoczenia wyższej niż 5°C. Poza tym należy pamiętać, że odcinki rynien łączy się kształtkami, które pełnią funkcję kompensatorów. Nie należy ich łączyć trwale np. wkrętami. Montaż wykonuje się na zatrzask. Ich wsuwanie na rynny może skończyć się uszkodzeniem uszczelek. Przy ich zakładaniu należy nanieść na uszczelki cienką warstwę pasty poślizgowej.

Ułożenie rynien względem połaci dachu

Aby uniknąć niszczenia elewacji przez spływającą wodę deszczową czy też uszkodzenia systemu przez zsuwający się z dachu śnieg, należy zadbać o to, by rynny były odpowiednio usytuowane względem nachylenia połaci dachowej oraz okapu dachu. Zaleca się, by w ok. ¼ znajdowały się one pod połacią. Jednocześnie poza krawędź dachu powinny wystawać mniej więcej na połowę swojej szerokości. Takie usytuowanie gwarantuje skuteczne przechwytywanie spływającej wody przez rynnę.

Rozmieszczenie uchwytów rynnowych

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, by mocując haki uwzględnić 0,3% spadku w kierunku leja spustowego, co oznacza konieczność zachowania ok. 3 cm spadku na 10 m. Poza tym uchwyty należy montować na desce czołowej w rozstawie maksymalnie co 60 cm. W przypadku systemów 75 i 100 najlepiej rozmieścić je co 50 cm. Jednocześnie w miejscach, gdzie zastosowane muszą być złączki, uchwyty nie mogą być oddalone od ich końców bardziej niż o 15 cm. Taką samą odległość należy zachować również w przypadku krawędzi narożników oraz leja spustowego.

Montaż obejm rur spustowych

Obejmy umieszczone powinny być przede wszystkim na specjalnych przewężeniach kształtek rurowych. Poza tym przyjmuje się, że dla prostych odcinków należy stosować je co ok. 2 m. Warto pamiętać również, że tam, gdzie stosowane są złączki, należy zostawić w połączeniu rura – złączka odstęp 6 mm. W przypadku mocowania obejmy bezpośrednio na rurze, montować ją tak, by rura mogła przesuwać się w obejmie.

Tagi