Rury PVC – DO POBRANIA

Rury i kształtki ciśnieniowe PVC-U

Rury i kształtki z polichlorku winylu z elektroprzewodzącą̨ warstwą powierzchniową PVC-U/E

Rury do kanalizacji zewnętrznej PVC-U

Dokumentacja archiwalna