PlastiGam T-R

Granulat twardy do wytłaczania z PVC, stosowany przede wszystkim w branży budowlanej, a dzięki możliwości dodatkowej stabilizacji UV znakomicie nadaje się do produkcji wyrobów przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych.

 Istnieje możliwość indywidualnego doboru kolorów lub parametrów na życzenie klienta.


KARTA TECHNICZNA 

Nazwa produktu PlastiGam T-R
Opis produktu Granulat do wytłaczania z PVC
Stabilizacja Wapniowo-cynkowa
Kolor Naturalny, biały, czarny, ciemno brązowy, grafitowy, szary
Zastosowanie Wytłaczanie profili technicznych
Wymagania Metoda badań Wartość
Przesiew przez sito o boku oczka kwadratowego 6,3 mm [%] PN-EN ISO 4610 ≥98
Twardość Shore’a [°Sh ] PN-EN ISO 868 95±5
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] * PN-EN ISO 6259-1 ≥42
Wydłużenie przy zerwaniu [%] * PN-EN ISO 6259-1 ≥100
Wytrzymałość na rozciąganie udarowe [kJ/m²] * PN-EN ISO 8256 ≥500
Temperatura mięknienia wg. Vicata [°C] PN-EN ISO 306 ≥75
Odporność na przyśpieszone starzenie ** PN-EN ISO 4892-2 Nie przekracza 3 stopnia skali szarej

* badanie elementu wytłaczanego,
**  po napromieniowaniu do 2600 MJ/m² określone dopuszczalną zmianą barwy wg skali szarej.

PlastiGam T-W

Granulat twardy wtryskowy PVC,  stosowany przede wszystkim w branży budowlanej, a dzięki możliwości dodatkowej stabilizacji UV znakomicie nadaje się do produkcji wyrobów przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych.

Istnieje możliwość indywidualnego doboru kolorów lub parametrów na życzenie klienta.


KARTA TECHNICZNA

Nazwa produktu PlastiGam T-W
Opis produktu Granulat wtryskowy PVC
Stabilizacja Wapniowo-cynkowa
Kolor Naturalny, biały, czarny, ciemno brązowy, grafitowy, niebieski
Zastosowanie Wtryskiwanie profili technicznych
Wymagania Metoda badań Wartość
Gęstość [g/cm³] PN-EN ISO 1183-1 1,35-1,55
Przesiew przez sito o boku oczka kwadratowego 6,3 mm [%] PN-EN ISO 4610 ≥98
Twardość Shore’a [°Sh ] PN-EN ISO 868 95±5
Zawartość części lotnych [%] PN-EN ISO 1269 ≤0,3
Temperatura mięknienie wg. Vicata [°C] PN-EN ISO 306 ≥75
Dynamiczna stabilność termiczna [%] TWT 15/96 ≥80
Moment obrotowy po plastyfikacji [%] TWT 15/96 100±20
Wytrzymałość na rozciąganie udarowe [kJ/m²]* PN-EN ISO 8256 ≥500
Odporność na przyśpieszone starzenie ** PN-EN ISO 4892-2:2013-06 Nie przekracza 3 stopnia skali szarej
Masowy wskaźnik szybkości płynięcia [g/10 min] PN-EN ISO 1133-1 4,0-12,5

* badanie kształtki wtryskowej,
** po napromieniowaniu do 2600 MJ/m² określone dopuszczalną zmianą barwy wg skali szarej, badanie kształtki wtryskowej

PlastiGam M

 Granulat miękki z PVC stosowany do produkcji wyrobów miękkich.

 Istnieje możliwość indywidualnego doboru kolorów lub parametrów na życzenie klienta.


KARTA TECHNICZNA

Nazwa produktu PlastiGam M49; M52; M64; M60
Opis produktu Granulat miękki z PVC
Stabilizacja Wapniowo-cynkowa
Kolor Naturalny, zielony, niebieski, szary, czarny, biały
Zastosowanie Produkcja wyrobów miękkich

KARTA TECHNICZNA

Wymagania Metoda badań Wartość
Gęstość [g/cm³] PN-EN ISO 1183-1 1,0 – 1,3
Twardość Shore’a [°Sh ] PN-EN ISO 868 49 ±5
52±5
60±5
64±5
Wydłużenie w momencie zerwania [% ] PN-EN ISO 527 ≥ 200
Wytrzymałość na rozciąganie w momencie zerwania [ MPa ] PN-EN ISO 527 ≥ 7
Ubytek masy przy ogrzewaniu [%] PN-EN ISO 176 ≤ 4

* Barwa granulatu powinna być jednolita w obrębie partii i zgodna z barwą granulatu wzorcowego. Dopuszczalne różnice odcienia miedzy kolejnymi partiami nie powinny przekraczać stopnia 4 w skali szarej wg. PN-EN 20105.

PlastiGam S

Granulat specjalny do wtrysku i wytłaczania PMMA, stosowany do wyrobu profili technicznych, przede wszystkim w branży budowlanej oraz do produkcji wyrobów przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych.

Występuje w kolorach srebrnym i miedzianym. Istnieje możliwość indywidualnego doboru kolorów lub parametrów na życzenie klienta.


KARTA TECHNICZNA 

Nazwa produktu PlastiGam S
Opis produktu Granulat specjalny do wtrysku i do wytłaczania PMMA
Kolor Srebrny, miedziany
Zastosowanie Wtryskiwanie i wytłaczanie profili technicznych
Wymagania Metoda badań Wartość
Twardość Shore’a [°Sh ] PN-EN ISO 868 95±5
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] * PN-EN ISO 6259-1 ≥30
Wydłużenie przy zerwaniu [%] * PN-EN ISO 6259-1 ≥75
Wytrzymałość na rozciąganie udarowe [kJ/m²] * PN-EN ISO 8256 ≥170
Temperatura mięknienia wg. Vicata [°C]** PN-EN ISO 306 ≥75
Odporność na przyśpieszone starzenie *** PN-EN ISO 4892-2 Nie przekracza 3 stopnia skali szarej

* badanie elementu wytłaczanego,
** badanie kształtki wtryskowej,
*** po napromieniowaniu do 2600 MJ/m² określone dopuszczalną zmianą barwy wg skali szarej, badanie elementu wytłaczanego