RURY KANALIZACYJNE Z PVC-U LITE

RURY KANALIZACYJNE Z PVC-U LITE

Rury kanalizacyjne firmy Gamrat S.A. rekomendowane są do budowy sieci kanalizacyjnych, sanitarnych, ogólnospławnych i deszczowych, a także do bezciśnieniowego transportu ścieków.

Oferujemy rury o dwóch rodzajach kielichów, łączone na wcisk:

typu P – rura z rowkiem kielicha w kształcie prostokąta (średnica zewnętrzna: 110–500 mm),

typu W – rura z rowkiem kielicha w kształcie owalnym (średnica zewnętrzna: 630 mm).

Zalety rur kanalizacyjnych z PVC-U:

  • łatwość montażu dzięki zastosowaniu funkcjonalnych złącz i lekkiej konstrukcji (nawet kilkanaście razy lżejsze komponenty niż w przypadku substytutów z betonu, kamionki czy żeliwa),
  • odporność na substancje chemiczne, na korozyjne działanie wód gruntowych (nawet bez dodatkowych powłok ochronnych) i na ścieranie,
  • gładkie powierzchnie wewnętrzne – zapewniają małe opory przepływu, a także odporność na gromadzenie się osadów i zatykanie przewodów,
  • szczelność połączeń – zapobiega eksfiltracji ścieków do wód gruntowych i infiltracji wód do wnętrza rur,
  • duża żywotność systemu.

Właściwości fizyczno-mechaniczne:

WłaściwościJednostkaWielkość
Gęstośćg / cm31,38 – 1,40
Wytrzymałość na rozciąganie
– (próba krótkotrwała) do 3 min.
– obliczeniowa
MPa48-50
10
Wydłużenie względne przy zerwaniu%10
Współczynnik rozszerzalności liniowej1 / oC80 x 10-6
Moduł sprężystości (Younga)
– krótrwały
– długotrwały
MPa3000-3200
1000
Temperatura kształtowania wyrobówoC120 – 130
Temperatura mięknienia met. Vicata BoC>=80
Współczynnik przewodności cieplnejW/M h oC0,16 – 0,21
Rzeczywisty wskaźnik udarności
– dla temp. 0 oC
– dla temp. 20 oC
%5
10
Odporność elektryczna powierzchniowaOM>1012
Odporność na zamarzanie wody w przewodzienieodporne – zamarzanie niszczy rurę
Palnośćmateriał samogasnący
Chłonność gorącej wodyg / cm340