RURY KANALIZACYJNE PE 100

RURY KANALIZACYJNE PE 100

Rury polietylenowe Gamrat z PE polecamy szczególnie do transportu ciekłych mediów technologicznych i ścieków. Dzięki wysokiej odporności na agresywne substancje znajdują także zastosowanie jako rury osłonowe. Przy tym są obojętne dla środowiska i całkowicie nieszkodliwe fizjologicznie.

Technologia wytarzania rur z PE bazuje na certyfikowanym materiale PE-HD klasy PE 100 dla ciśnień: 0,6; 1,0 i 1,6 MPa (PN 6, PN 10 i PN 16). Polega na wytłaczaniu z polietylenu o gęstości minimalnej 930 kg/m3 z dodatkiem stabilizatorów, antyutleniaczy i pigmentów. Nasze rury z tworzyw sztucznych cechują się doskonałymi właściwościami pod względem mechanicznym i zgrzewalności. Spełniamy wszelkie normy jakości i szczycimy się produkcją systemów zgodnych ze światowymi systemami kontrolnymi.

Rury dostępne są w kolorze czarnym. Istnieje możliwość naniesienia 4 lub 6 kolorowych pasków.

Własności fizyko-mechaniczne systemu:

 • gęstość materiału do produkcji rur: 0,930–0,960 g/cm3,
 • wskaźnik płynięcia: 0,2–1,4 g/10 min (przy obciążeniu 5 kg i temperaturze 190°C),
 • wydłużenie przy zerwaniu: min. 350%,
 • stabilność cieplna: od 20 min (w temperaturze 200°C),
 • liniowa rozszerzalność cieplna: 0,2 mm/m°C,
 • moduł sprężystości: 600–800 N/mm2.

Zalety rur PE do kanalizacji:

 • doskonała elastyczność i wytrzymałość mechaniczna,
 • wysoka udarność – po uderzeniu rury nie pękają nawet w temperaturach do -80°C,
 • małe opory przepływu dzięki gładkiej powierzchni wewnętrznej (niski współczynnik chropowatości),
 • lekka konstrukcja,
 • łatwość łączenia,
 • funkcja zaciskania rur i zamykania przepływu mediów podczas pracach remontowych,
 • odporność na korozję i na prądy błądzące,
 • obojętność fizjologiczna – rury nie zanieczyszczają środowiska.

Rura kanalizacyjna zewnętrzna musi spełniać szereg wymogów, aby zachować odporność na ekstremalne warunki, środki chemiczne i ciśnienie wody, odprowadzając ścieki z budynku. Dzięki zachowaniu pożądanej przepustowości instalacji, kanalizacja bez problemu spełnia swoją rolę. Zapewniamy rury kanalizacyjne wyróżniające się odpornością i funkcjonalnością.