RURY PE100RC TWINGAM WODA

RURY PE100RC TWINGAM WODA

Nieustanne zmiany w systemach budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i telekomunikacyjnych pociągają za sobą konieczność doskonalenia polietylenu służącego do produkcji rur. Najnowsze systemy rurowe firmy Gamrat S.A. zapewniają wysoki poziom odporności na pęknięcia, co znacznie wydłuża czas eksploatacji materiału, a przy tym zmniejsza koszty budowy.

Rury Twingam do budowy sieci wodowciagowych przystosowane są do układania w gruncie rodzimym bez konieczności stosowania dodatkowej podsypki i obsypki z piasku. Polecamy je też przy technologiach bezwykopowych. Znajdują wykorzystanie również jako osłony kabli energetycznych i teletechnicznych we wnętrzach i na zewnątrz budynków.

Oferujemy dwa rodzaje rur TWINGAM do budowy sieci wodociągowych: jednowarstwowe (tworzywo PE 100RC o wysokiej wytrzymałości) i dwuwarstwowe (połączone molekularnie w procesie produkcji).

Metody łączenia rur i kształtek TWINGAM:

  • zgrzewanie doczołowe,
  • zgrzewanie za pomocą złączy elektrooporowych,
  • mechaniczne za pomocą złączy zaciskowych i złączy kołnierzowych dla rur polietylenowych.
Właściwości Wymagania Metoda badania
Test FNCT (Full Notch Creep Test) brak uszkodzeń podczas badania ISO 16770
(parametry badania: 4 N/mm2, 80°C, 2% Arkopal N-100, czas >8760 h)
Odporność na obciążenie punktowe brak uszkodzeń podczas badania Test PLT Dr Hessela
(parametry badania: 4 N/mm2, 80°C, 2% Arkopal N-100, czas >8760 h)
Odporność na powolną propagację pęknięć (Notch Test) brak uszkodzeń podczas badania PN-EN ISO 13479:2009
(parametry badania: SDR 11, ciśnienie 9,2 bara, temp. 80°C, czas >8760 h)
Odporność na szybką propagację pęknięć zatrzymana ISO 13477:1997
ciśnienie krytyczne Pc ≥10 barów